KINGTOPS
KINGTOPS
Chính sách thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Kingtops chấp nhận hình thức sau:

- Chuyển khoản ngân hàng: ÁP DỤNG TOÀN QUỐC

- Thanh toán trước khi xuất hàng

Copyright@2020 Kingtops

KINGTOPS

KINGTOPS-mini jones chuyên cung cấp bỉm nhập khẩu chính hãng

Tin Tức

Tin mới