KINGTOPS
KINGTOPS
Chính sách dành cho đại lý

CHÍNH SÁCH CHUNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ

CHÍNH SÁCH GIÁ, BẢO VỆ GIÁ:

  • Các NPP phải cam kết và theo dõi các bậc đại lý bên dưới của mình bán đúng giá quy định đưa ra.

  • Không được phép bán giá thấp hơn dưới quy định mà chưa có sự đồng ý của công ty.

  • Nếu công ty phát hiện các đại lý nào bán giá thấp hơn quy định, sẽ ngưng cung cấp hàng.

  • Quý đại lý thanh toán 100% trước khi giao hàng.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ:

  • Quý NPP & đại lý tự quản lý Khu vực đã được đăng ký, tự mở rộng phát triển khách hàng và phát triển thị trường.

  • Chủ động xây dựng mạnh mạng lưới bán hàng cung cấp sản phẩm của mình bằng các hình thức, hoạt động lành mạnh, thể hiện tính chuyên nghiệp.

  • Tự chủ động lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển khách hàng, kế hoạch đem sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng tại khu vực mình đã đăng ký phụ trách hoặc tại địa điểm phát triển mới mà mình đã đăng ký bảo vệ từ Nhà sản xuất/ Nhà phân phối.

  • Không bán phá giá.

Để được giải đáp các thắc mắc khác, xin vui lòng liên hệ 093.202 1628  hoặc gửi mail về địa chỉ: kingtops.jsc.vn@gmail.com

Copyright@2020 Kingtops

KINGTOPS

KINGTOPS-mini jones chuyên cung cấp bỉm nhập khẩu chính hãng

Tin Tức

Tin mới